ประชาสัมพันธ์

ทิศทางของ AWS Thailand สำหรับปี 2567

 • ตลาดบริการคลาวด์สาธารณะในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตถึง 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2570 ด้วย CAGR 5 ปีอยู่ที่ 18.6% ตามข้อมูล Semiannual Public Cloud Services Tracker เมื่อช่วงครึ่งแรกของปี 2566 จาก IDC
 • ตั้งแต่ปี 2553 เราได้ลงทุนหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกของเราทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค ซึ่งช่วยนำประโยชน์ของคลาวด์สู่ชุมชนมากขึ้นในภูมิภาคนี้ โดย ASEAN กำลังกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่าสหรัฐฯ และยุโรป (ธนาคารพัฒนาเอเชียปี 2566) เรากำลังเพิ่มการลงทุนใน ASEAN และมีแผนที่จะเปิดราย AWS Regions อีก 4 แห่ง ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น โดย AWS มีแผนที่จะลงทุนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือประมาณ 1.9 แสนล้านบาท) ในประเทศไทยภายในระยะยเวลา 15 ปี ด้วยการเปิด AWS Asia Pacific (Bangkok) Region

ในปี 2567 ทิศทางต่อไปในประเทศไทย มีดังนี้

 • อุตสาหกรรมที่ AWS มุ่งเน้นในปีนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมบริการการเงิน (FSI), การค้าปลีกยานยนต์ดิจิทัลพลังงานการผลิตด้านสุขภาพ และ TMEG (โทรคมนาคมสื่อความบันเทิงเกม) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการที่มีความเฉพาะเจาะจงของภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ โดยให้คำแนะนำการใช้บริการคลาวด์ที่ช่วยกระตุ้นนวัตกรรมและสร้างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • โครงสร้างทีมในประเทศและในระดับภูมิภาค AWS ทุ่มเทในการให้บริการแก่ลูกค้าไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างทีมที่มีความพร้อม ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูลระดับโลกไปจนถึงความเชี่ยวชาญของทีมในระดับภูมิภาคและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระดับประเทศ AWS จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยสามารถใช้คลาวด์ของ AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
 • การเปิดตัว AWS Bangkok Region โดย AWS กำลังเดินหน้าในการพัฒนาโครงการขนาดนี้ ซึ่งปีนี้จะเห็นการขยายตัวของเครือข่ายของ AWS Partner และการจัดงาน AWS Summit ที่กรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคม 2567 งานนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า AWS ให้ความสำคัญในการสนับสนุนระบบนิเวศน์ด้านคลาวด์ของประเทศไทย
 • การพัฒนาทักษะด้านคลาวด์ เป็นสิ่งที่ AWS ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะด้านคลาวด์ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนโดยเท่าเทียมกัน รองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปสู่ความเป็นดิจิทัล ผ่านการฝึกอบรมและการศึกษาอย่างครบวงจร AWS กำลังเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในอนาคต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านคลาวด์ที่เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน

การคาดการณ์ของ Dr. Werner Vogels, CTO ของ Amazonการคาดการณ์ด้านเทคโนโลยีสำหรับปี 2567 และอนาคต โดยมองว่าในอีกหลายปีข้างหน้าที่กำลังจะมาถึงจะเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี และช่วยในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราที่ต้องมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น เริ่มต้นด้วย Generative AI

การคาดการณ์ที่ 1: Generative AI กลายเป็นการรู้จักอย่างแพร่หลาย โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large language models: LLMs) ที่ถูกเทรนด้วยข้อมูลทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จะมีความเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของมนุษย์ และความท้าทายในสังคมที่ซับซ้อน ความเข้าใจทางวัฒนธรรมนี้มีจะทำให้ Generative AI เป็นที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก เช่น ตัวอย่างของประเทศไทย Botnoi Voice เป็นลูกค้าของ AWS ที่สามารถเติบโตและขยายธุรกิจผ่านโครงการส่งเสริมธุรกิจ Botnoi Voice สร้างเสียงพูดขึ้นมาจากตัวหนังสือด้วย AI bot ในภาษาไทยอย่างเป็นธรรมชาติและมีความชัดเจน โซลูชันนี้ใช้บริการของ AWS ในการประมวลผลเพื่อสร้างเสียงที่เป็นธรรมชาติและบันทึกเป็นไฟล์ บริษัทอย่าง FWD Insurance ได้ใช้ประโยชน์จากความสะดวกและความเข้าถึงของบริการของ Botnoi Voice นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อกับลูกค้าในธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงบริการทางการเงิน การศึกษาและการสื่อสาร และช่วยให้แบรนด์สามารถมอบประสบการณ์ที่น่าสนใจและเป็นธรรมชาติได้อีกด้วย

การคาดการณ์ที่ 2: AI เป็นผู้ช่วยกำหนดมาตรฐานใหม่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ช่วย AI จะพัฒนาจากการสร้างรหัสพื้นฐานให้เป็นเสมือนครูและผู้ร่วมมือตลอดเวลาของวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ช่วย AI จะอธิบายระบบที่ซับซ้อนด้วยภาษาง่าย ๆ แนะนำการปรับปรุงตามเป้าหมาย และทำงานซ้ำ ๆ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นในส่วนของงานที่มีความสำคัญมากที่สุด

การคาดการณ์ที่ 3ในที่สุด FemTech (หรือเทคโนโลยีสำหรับผู้หญิง) ก็ได้เกิดขึ้น การดูแลสุขภาพของผู้หญิงถึงจุดเปลี่ยนเมื่อมีการลงทุนใน FemTech เพิ่มมากขึ้น การดูแลเป็นแบบผสมผสานและมีข้อมูลมากมายที่ช่วยปลดล็อกการวินิจฉัยและให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อผู้ป่วย การเติบโตของ FemTech ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้หญิงเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับระบบการดูแลสุขภาพทั้งหมดอีกด้วย

การคาดการณ์ที่ 4การศึกษาวิวัฒนาการเพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้ โปรแกรมการฝึกอบรมตามทักษะเฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรมจะมีมากขึ้น โปรแกรมเหล่านี้จะเหมือนกับการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและจะมีประโยชน์ต่อทั้งบุคคลและธุรกิจ

ทักษะด้านดิจิทัลในประเทศไทย

 • โอกาสของเราในการเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัลและคว้าประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น ขึ้นอยู่กับการมีบุคลากรที่แข็งแกร่งและมีทักษะเพียงพอในการสนับสนุนนวัตกรรมที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วในภูมิภาคนี้
 • การศึกษาเป็นโอกาสในชีวิต และเป็นสิ่งที่ไม่มีใครแย่งไปจากคุณได้ มันเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของสังคมที่จะประสบความสำเร็จ มันช่วยให้เราก้าวต่อไปและทำลายอุปสรรคต่าง ๆ
 • ตั้งแต่ปี 2560 เราได้ฝึกอบรมผู้คนด้วยทักษะด้านคลาวด์ในเอเชียแปซิฟิกมากกว่า ล้านคน และมากกว่า 50,000 คนในประเทศไทย และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
 • การศึกษาด้านทักษะดิจิทัลของ Gallup และ AWS ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 94% ของผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีและ 62% ของผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านเทคโนโลยีต้องการการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ในประเทศไทยการจ้างงานด้านดิจิทัลถือเป็นอุปสรรคที่พบได้ทั่วไป โดย 94% ขององค์กรไทยพบว่าการจ้างงานผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่ท้าทาย แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นและโอกาสในการลดช่องว่างทักษะระหว่างบุคลากรในภูมิภาคและความต้องการทางธุรกิจ
 • ในปีนี้เราได้เห็นองค์กรและบุคคลต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคได้รับการฝึกฝนทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งใหญ่ในอนาคต
 • เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยการช่วยให้ผู้คนสร้างทักษะด้านคลาวด์ที่เป็นที่ต้องการผ่านศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล AWS Skill Builder ของเรา ซึ่งมีหลักสูตรฟรีมากกว่า 600 หลักสูตรในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอินโดนีเซีย บาฮาซา ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ รวมถึงมากกว่า 50 คอร์สในภาษาไทย หลักสูตรทักษะ AI เชิงสร้างสรรค์ฟรีราคาประหยัดสำหรับผู้เรียนทุกระดับเทคนิค และโปรแกรม AWS Academy หลักสูตรด้านคลาวด์ที่ให้สถาบันการศึกษานำไปสอนได้ฟรี ปัจจุบัน AWS Academy เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาจาก 25 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยทั่วประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฮไลท์จากงาน AWS re:Invent

 • มีลูกค้ามากกว่า 100,000 รายทั่วโลกที่ใช้บริการ AI และ ML ของ AWS ในปัจจุบัน รวมถึง Generative AI ด้วย
 • Generative AI จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น บริษัททางการเงินบริษัทก่อสร้าง และผู้ค้าปลีก กำลังนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
 • แต่เรายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น และยังมีลูกค้าอีกมากมายที่จะนำบริการนี้ไปใช้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงทำให้เป็นเรื่องง่าย ใช้งานได้จริง ปลอดภัย และคุ้มค่าสำหรับลูกค้าทุกขนาดในการนำ Generative AI มาใช้
 • โดย 90% ของบริการทั่งหมดที่เราสร้างขึ้นมาเป็นผลมาจากความคิดเห็นของลูกค้า
 • ลูกค้าบอกว่าต้องการเริ่มต้นใช้งาน Generative AI แต่พวกเขาต้องการ:
  • วิธีง่าย ๆ ในการสร้างแอปพลิเคชัน Generative AI มีความยืดหยุ่นในการเลือก foundation model ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน
  • ความสามารถในการทำให้ foundation model เหล่านี้เป็นของตนเองด้วยข้อมูลของพวกเขา พร้อมความมั่นใจในความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเครื่องมือ Generative AI เหล่านี้
  • โซลูชันที่คุ้มค่าและโครงสร้างพื้นฐาน ML ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยปรับขนาดการใช้ Generative AI ของพวกเขา
  • บริการเพื่อประยุกต์ใช้ AI ในโลกแห่งความเป็นจริง และเพิ่มเวลาให้กับนักพัฒนา
 • นี่เป็นเหตุผลที่เราลงทุนในแอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชัน Generative AI ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นที่ชั้นล่างสุดของสแต็ก ลูกค้าต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มต้นทุนและมีประสิทธิภาพ

 • เมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้วเราตระหนักว่าหากเราต้องการผลักดันประสิทธิภาพด้านราคาสำหรับปริมาณงานของลูกค้าต่อไป เราก็ต้องคิดค้นการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปใหม่สำหรับยุคคลาวด์ ไปจนถึงระดับซิลิคอน
 • ในปี 2561 AWS กลายเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่รายแรกที่พัฒนาหน่วยประมวลผลคอมพิวติ้งอเนกประสงค์ของเราเอง เมื่อเราเปิดตัว Graviton ซึ่งเป็นชิปประมวลผลเซิร์ฟเวอร์สู่ตลาด
 • ลูกค้าชื่นชอบการประหยัดต้นทุนสำหรับการขยายปริมาณงาน ตั้งแต่ไมโครเซอร์วิสไปจนถึงเว็บแอปพลิเคชัน แต่ลูกค้าก็ยังมองทางเลือกเพิ่มขึ้น
 • ดังนั้นเราจึงนำเสนอ Graviton2 ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพขึ้นถึง เท่าสำหรับปริมาณงานที่หลากหลาย และเราไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น เรานำเสนอ Graviton3 ที่มอบประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดีขึ้นถึง 25% เมื่อเทียบกับ Graviton2 และราคาที่ดีที่สุดใน EC2 ที่สำคัญยังใช้พลังงานน้อยลงถึง 60% เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในระดับเดียวกันเมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ EC2 ที่เทียบเท่ากัน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีความสำคัญต่อลูกค้าของเรามาก
  • เราได้เปิดตัวชิป Graviton รุ่นล่าสุดอย่าง AWS Graviton4 เป็นชิปที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพในเรื่องการประหยัดพลังงานมากที่สุดที่เราเคยสร้างขึ้น ด้วยคอร์ที่มากกว่า 50% และแบนด์วิดท์หน่วยความจำมากกว่า Graviton3 ถึง 75% ชิป Graviton4 เร็วกว่า Graviton3 โดยเฉลี่ย 30% และทำงานได้ดียิ่งขึ้นสำหรับปริมาณงานบางอย่าง เช่น เร็วขึ้น 40% สำหรับแอปพลิเคชันฐานข้อมูล และเร็วขึ้น 45% สำหรับแอปพลิเคชัน Java ขนาดใหญ่
  • มีลูกค้ามากกว่า 50,000 ราย รวมถึงลูกค้า EC2 100 อันดับแรก ใช้อินสแตนซ์ที่ใช้ Graviton เพื่อใช้ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพด้านราคา
  • เพื่อให้ Generative AI คุ้มค่า เราได้เปิดตัว Inf2 instance ที่ขับเคลื่อนโดย AWS Inferentia2 ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชัน Generative AI ขนาดใหญ่ที่มีโมเดลที่มีพารามิเตอร์นับแสนล้าน เพื่อช่วยให้ลูกค้าจำนวนมากขึ้นสามารถผนวกรวม Generative AI เข้ากับแอปพลิเคชันของตนได้ เราจึงประกาศความพร้อมการใช้งานทั่วไปของอินสแตนซ์ Trn1n

ชั้นกลางของสแต็ก ลูกค้าต้องการทางเลือก

 • เลเยอร์กลางให้การเข้าถึงทั้ง LLM และ FM อื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการ และเครื่องมือที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ในการสร้างและปรับขนาดแอปพลิเคชัน Generative AI ด้วย ซึ่งรวมถึง Amazon Bedrock
 • เราเชื่อว่าไม่มีรุ่นใดที่จะเหมาะสมกับทุกการใช้งาน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเสนอทางเลือกให้กับผู้ให้บริการ FM ชั้นนำ เช่น AI21, Meta, Stability AI, Cohere, Anthropic, Amazon
 • เรายังได้เปิดตัว FM ของเราเองภายใต้ Amazon Titan อีกด้วย โมเดล Titan ได้รับการเทรนล่วงหน้าบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้เป็น FM อเนกประสงค์ที่ทรงพลัง สามารถปรับแต่งด้วยข้อมูลส่วนตัวสำหรับงานที่เฉพาะเจาะจงได้โดยไม่ต้องใส่คำอธิบายประกอบข้อมูลจำนวนมาก

ชั้นบนสุดของสแต็ก ลูกค้าต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายเพื่อปรับใช้ Generative AI ได้อย่างรวดเร็ว

 • แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นโดยใช้ประโยชน์จาก FM เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ Gen AI ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทาง
 • Amazon CodeWhisperer มีให้บริการโดยทั่วไป CodeWhisperer เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สร้างคำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์ บรรทัดเดียวหรือฟังก์ชันเต็มรูปแบบในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบรวม (IDE) และในคำสั่งเรียกใช้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว
 • AWS ได้ประกาศเปิดตัว Amazon Q ซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย Generative AI ซึ่งถูกปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า ลูกค้าจะได้รับคำตอบที่รวดเร็วและเกี่ยวข้องกับคำถาม ช่วยสร้างเนื้อหา และดำเนินการ ทั้งหมดนี้ได้รับจากคลังข้อมูล รหัส และระบบองค์กรของลูกค้า Amazon Q ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่พนักงานเพื่อปรับปรุงงาน เร่งการตัดสินใจและการแก้ปัญหา และช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กร Amazon Q สามารถปรับแต่งการโต้ตอบกับผู้ใช้แต่ละรายตามข้อมูลประจำตัว หน้าที่รับผิดชอบ และสิทธิ์ที่สามารถใช้ได้ในองค์กร นอกจากนี้ Amazon Q ไม่เคยใช้เนื้อหาของลูกค้าในการเทรนโมเดลในพื้นฐานของ Amazon Q