ประชาสัมพันธ์

depa เฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาเกมไทยในงาน depa Game Accelerator Program Batch 3: Demo Day & Business Matching

depa จับมือเครือข่ายพันธมิตร เฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาเกมไทยในงาน depa Game Accelerator Program Batch 3: Demo Day & Business Matching ภายในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY โดยเปิดเวทีประชันไอเดีย/ผลงานของ พร้อมประกาศผลทีมผู้ชนะอย่างยิ่งใหญ่ คาดช่วยสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อํานวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยปี 2564 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 42,065 ล้านบาท โดยมีอุตสาหกรรมเกมเป็นหัวหอกสำคัญ และมีมูลค่าอุตสาหกรรมสูงถึง 37,063 ล้านบาท หรือคิดเป็น 88% ของมูลค่ารวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมเกมขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจากปริมาณผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นในปีก่อนหน้า และการเกิดขึ้นของอาชีพใหม่ในภาคอุตสาหกรรม

ดีป้า ดำเนินโครงการการส่งเสริมการพัฒนาทักษะกำลังคนรุ่นใหม่ต่อยอดการสร้างอาชีพในอนาคตและยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่สากล (depa Thai Game industry to Global)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกมไทยได้พัฒนาทักษะและแสดงศักยภาพก่อนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมในอนาคต อีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือการแข่งขันในระดับสากลสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และเปิดโอกาสเจรจาทางการค้า จับคู่ธุรกิจ

ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย Game Online Academy, Game Accelerator Program และ Game On the Series โดย depa Game Accelerator Program ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ ดีป้า ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แกมไทย (TGA) บริษัท การีนา ออนไลน์(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย depa Game Accelerator Program ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 3 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 313 ทีม รวม 1,138 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายในงาน depa Game Accelerator Program Batch 3: Demo Day & Business Matchingภายในมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY จำนวน 10 ทีมสำหรับระดับ Amateur และ 11 ทีมสำหรับระดับ Professional

ซึ่งทั้งหมดจะต้องแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะในแต่ละระดับ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 5 แสนบาท พร้อมโอกาสรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกม เพื่อนำไปพัฒนาผลงาน และต่อยอดสู่เวทีระดับสากล อีกทั้งยังมีโอกาสพบปะนักลงทุนเพื่อสร้างเครือข่ายและต่อยอดการเจรจาธุรกิจอีกด้วย

นอกจากนี้ ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรยังได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มนิยายเกมแชทบุสสดีจัดกิจกรรมพิเศษ depa Game Accelerator Program: Story kickstart with BuzzDe (กิจกรรมออกแบบเกมนิยายแชท) เป็นการออกแบบเกมที่ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในการกระทำและการตัดสินใจต่าง ๆ ของตัวละครภายในเกมได้ มีองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น พื้นหลัง สีหน้า ค่าความสัมพันธ์กับตัวละคร เสียงประกอบ ซึ่งตัวเลือกอาจจะส่งผลต่อเรื่องราวในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 169 คน จาก 76 ทีม และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 14 ทีม ที่ดีที่สุดมาทำการแข่งขัน

ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตร ประเมินว่า กิจกรรม depa Game Accelerator ProgramBatch 3 จะช่วยสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท อีกทั้งเป็นส่วนช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยสู่เวทีระดับโลกอย่างแท้จริง รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

นายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย กล่าวว่า depa Game Accelerator Program Batch 3: Demo Day & Business Matching สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมกันสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเกมไทย ซึ่งสมาคมฯ มุ่งหวัง ที่จะเห็นนักพัฒนาเกมไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ยังสามารถนำผลงานไปต่อยอดสู่การดำเนินธุรกิจผ่านนักลงทุนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส SEA (ประเทศไทย) กล่าวว่า บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ภายในเครือ SEA (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างคุณค่าให้สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล เราจึงมุ่งผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาประสบการณ์ ต่อยอดเกมสู่กีฬาและอาชีพใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล

และ “depa Game Accelerator Program Batch 3: Demo Day & Business Matching” ครั้งนี้ เป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยผลักดันนักพัฒนาเกมไทยทั้งในระดับ Amateur และ Professional ทำให้ผู้เล่นเกมในประเทศได้เห็นความเก่งกาจและผลงานใหม่ ๆ ของนักพัฒนาเกมไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการส่งเสริมการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยและพัฒนาอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมเกมไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการดำเนินการของการีนา เราจึงมีความยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และนำความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกมมาร่วมพัฒนานักพัฒนาเกมไทย

นายจิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินโฟเฟด กล่าวว่า งาน depa Game Accelerator Program Batch 3: Demo Day & Business Matching ในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักพัฒนาเกมทุกทีมได้นำเสนอผลงาน และสามารถต่อยอดไปสู่เวทีระดับโลกในอนาคต เพราะมีการเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจกับนักลงทุนให้กับบริษัทผู้พัฒนาเกมไทย โดยงานนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกมไทยโดยภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทัดเทียมระดับสากล

โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่าง ได้แก่
  • Amateur The Winner ทีม : Lava Little bird x Hippo designGame : CATS SPELL
  • First runner up ทีม : Vesper Studio Game : PARALLEL LI(n)E
  • Second runner up ทีม : BANNAOBRAVE Game : Timeless Dream
  • Best Art Direction ทีม : Vanaring Game : Shastra : The Art Of Superstition
  • Idea Rising Star ทีม : Meow Tales Game : What news today

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.depagameaccelerator.com, Facebook Page: depa Game Accelerator Program และทุกช่องทางการสื่อสารของ depa Thailand