รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชปรีชาญาณในเรื่องของดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง

เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง และคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง มี 5 เพลง คือ Echo, Still on My Mind, Old-Fashioned Melody, No Moon และ Dream Island นอกจากนี้ มีเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นภายหลังใส่ในคำร้องที่มีผู้ประพันธ์ไว้แล้ว คือ ความฝันอันสูงสุด เราสู้ และ รัก

ผู้ที่โปรดเกล้าฯ ให้แต่งคำร้องประกอบเพลงพระราชนิพนธ์มีหลายท่าน ได้แก่ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์, ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา,ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์), ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ม.ล.ประพันธ์สนิทวงศ์ และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นต้น

king_2

ในยุคแรก หลังจากที่เพลงพระราชนิพนธ์มีทำนองและคำร้องสมบูรณ์แล้ว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ ครูเอื้อ สุนทรสนาน นำไปบรรเลงในวงดนตรีกรมโฆษณาการหรือวงสุนทราภรณ์ เพื่อให้แพร่หลายทั่วไป ปรากฏว่าหลายเพลงกลายเป็นเพลงยอดนิยมทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในระยะหลังพระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมาย ทำให้พระองค์ทรงไม่มีเวลาที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลงใหม่ๆออกมา เพลงสุดท้ายที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ออกมาคือเพลง เมนูไข่

เป็นเพลงแนวสนุกสนาน เนื้อร้องโดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นของขวัญวันพระราชสมภพครบ 72 พรรษาแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2538

ที่มา wikipedia

แสงเทียน (Candlelight Blues)

ยามเย็น (Love at Sundown)

สายฝน (Falling Rain)

ใกล้รุ่ง (Near Dawn)

ชะตาชีวิต (H.M. Blues)

ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues)

มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)

อาทิตย์อับแสง (Blue Day)

เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)

คำหวาน (Sweet Words)

มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)

แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)

พรปีใหม่

รักคืนเรือน (Love Over Again)

ยามค่ำ (Twilight)

ยิ้มสู้ (Smiles)

มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)

เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)

ลมหนาว (Love in Spring)

ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)

Oh I say

Can’t You Ever See

Lay Kram Goes Dixie

ค่ำแล้ว (Lullaby)

สายลม (I Think of You)

ไกลกังวล (When), เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

แสงเดือน (Magic Beams)

ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค์

มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)

ภิรมย์รัก (A Love Story)

Nature Waltz

The Hunter

Kinari Waltz

แผ่นดินของเรา (Alexandra)

พระมหามงคล

ยูงทอง

ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)

เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)

ไร้เดือน (No Moon), ไร้จันทร์

เกาะในฝัน (Dream Island)

แว่ว (Echo)

เกษตรศาสตร์

ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)

เราสู้

เรา-เหล่าราบ ๒๑ (We-Infantry Regiment 21)

Blues for Uthit

รัก

เมนูไข่