Samsung ประเทศไทยยืนยัน ” Galaxy Note 7 เป็นล็อตใหม่ ผลิตใหม่ 100%”

ล่าสุดมีข่าวอัพเดตมาจาก Samsung ประเทศไทย ยืนยันว่า ได้ส่งคืน Galaxy Note 7 กลับเกาหลีใต้แล้ว และยืนยันว่า “เครื่องล็อตใหม่ ผลิตใหม่ 100%”

Read more

Samsung Galaxy Note 7 ระเบิดใส่มือเด็กชายอายุ 6 ขวบ!

สำหรับเรื่องแบบนี้ถือว่าน่ากลัวมากครับ และจะทำให้ความเชื่อมั่นใน Galaxy Note 7 ลดน้อยลงไปอีกเพราะมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง

Read more

Samsung ประกาศ Galaxy Note 7 เปลี่ยนให้เป็นเครื่องใหม่ ไม่มีการแกะซ่อม!

ล่าสุด Samsung ได้ประกาศข่าวที่ป๋ามากๆเลยครับ Samsung Galaxy Note 7 ทุกเครื่องที่ลูกค้านำมาเปลี่ยน และวางขายจะเป็นเครื่องใหม่ทั้งหมด

Read more

ไม่เฉพาะการบินไทย Samsung Galaxy Note 7 ได้รับการแจ้งเตือนจากสายการบินหลายประเทศ

งานนี้มาม่าสายการบินครับ นอกจากทาง FAA และการบินไทยแล้ว มีข่าวว่าสายการบินของอินเดีย, แคนาดา, และญี่ปุ่น ก็ล้วนออกมาแจ้งเตือนเช่นกัน

Read more